Technické kontroly zdarma

Rozsah uvedených nespoplatnených služieb (test bŕzd, brzdovej kvapaliny, kontroly svetiel, vizuálna kontrola stavu vozidla na zdviháku, posúdenie, či bolo opravované vozidlo po nehode a kvalita prevedenej opravy, do časovej dĺžky 30 minút)  vykonávame pre zákazníka, v prípade, že si chce dané vozidlo kúpiť a poznat jeho skutočný stav, alebo sa iba presvedčiť o stave svojho vozidla. Stretávame sa s prípadmi, že niekto zákazníkovi tvrdí, že má všetko v poriadku a potom je nemilo prekvapený, keď sa zistia závažné a nebezpečné závady.